Met pijn in het hart heeft de commissie van de SantaFunRun moeten besluiten om ook dit jaar dit festijn de annuleren.

De COVID perikelen spelen nog een te grote rol in ieders leven om dit verantwoord door te laten gaan.

Wij zetten ons in voor een ander alternatief. Hierover meer in de media.

Volgend jaar gaan we er weer voor en wel op zondag 11 december 2022 om 14.00 uur. Noteer deze alvast in uw agenda!